You cannot place a new order from your country. Undefined

 

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Elemente definitorii

 1.1. Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de către SIGN&PRINT DESIGN S.R.L.("STICKEREONLINE.RO"), prin intermediul magazinului virtual www.stickereonline.ro, către Clienți și pot fi modificate oricând de către STICKEREONLINE.RO, fără notificarea prealabilă a Clientilor.
 1.2. Astfel, următorii termeni vor însemna:

STICKEREONLINE.RO – societatea comercială SIGN&PRINT DESIGN S.R.L., organizată în baza legislației române.
SITE – domeniul www.stickereonline.ro
CONȚINUT – cuprinde, nelimitând-u-se la:
• toate informatiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate;
• conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către STICKEREONLINE.RO prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informatie comunicată prin orice mijloc de către un angajat al STICKEREONLINE.RO UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI;
• informatii legate de produse;
• date referitoare la STICKEREONLINE.RO, sau alte date privilegiate ale acesteia.
SERVICIU - serviciul de comerț electronic, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI de a contracta produse folosind mijloace exclusiv electronice.
CONT CLIENT - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permit unui singur CLIENT accesul la SERVICIU.
CLIENT - Persoană fizica sau juridică care are sau obține acces la SERVICIU, ulterior creării CONTULUI.
DOCUMENT - prezentele Termeni și Condiții.
CONTRACT LA DISTANȚĂ - contract de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță (conform definiției cuprinse în ORDONANȚA nr. 130 din 31 august 2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, republicată,  art. 2 lit. a).
NEWSLETTER / ALERTĂ - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor și/sau promoțiilor desfășurate de către STICKEREONLINE.RO într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea STICKEREONLINE.RO cu referire la informațiile conținute de acesta.
TRANZACȚIE - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către STICKEREONLINE.RO către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de STICKEREONLINE.RO, indiferent de modalitatea de livrare.

2. Elemente generale

 2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Client.
 2.2. Contractarea oricărui produs de pe STICKEREONLINE.RO, implică aderarea Clientului la prezentele termeni și condiții; 
 2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil la adresa: www.stickereonline.ro.
 2.4. Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natură produse Site-ului, Conținutului și Serviciului STICKEREONLINE.RO, în conformitate cu legislația română în vigoare.
 2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă prezentul Document, nu va putea beneficia de Serviciu.
 2.6. Clientul nu poate să revoce unilateral acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de STICKEREONLINE.RO.
 2.7. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de STICKEREONLINE.RO și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, STICKEREONLINE.RO va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
 2.8. Acest Site este adresat Clienților persoane fizice care au cel putin 18 ani precum și persoanelor juridice, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către STICKEREONLINE.RO, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu domiciliul în Uniunea Europeană. Devenind Client, persoana declara faptul că întrunește condițiile susmenționate.

3. Conținut

 3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitând-u-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a STICKEREONLINE.RO, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
 3.2. Clientului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau astfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de STICKEREONLINE.RO, includerea oricărui conținut în afara site-ului STICKEREONLINE.RO, îndepărtarea însemnelor care semnifică drepturi de autor asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al STICKEREONLINE.RO. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentului Document.
 3.3. Niciun conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea STICKEREONLINE.RO, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
 3.4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. Contact

 4.1. STICKEREONLINE.RO publica pe site datele identificare și contactare de către Client.
 4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Clientul permite automat STICKEREONLINE.RO să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.
 4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea STICKEREONLINE.RO de a contacta Clientul.
 4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate STICKEREONLINE.RO se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Clientului și STICKEREONLINE.RO, considerând-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea STICKEREONLINE.RO în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.
 4.5. STICKEREONLINE.RO îsi rezerva dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc).

5. Newsletter-e și alerte

 5.1. În momentul în care, Clientul îsi creează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newsletter-e și/sau alerte din partea STICKEREONLINE.RO.
 5.2. Datele preluate de la Client în scopul expedierii newsletter-e-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către STICKEREONLINE.RO în limitele Politicii de confidențialitate.
 5.3. Renunțarea la primirea newsletter-e-lor și/sau alertelor de către Client se poate face în orice moment:
   5.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newsletter-e și/sau alerte primite.
  5.3.2. Prin contactarea STICKEREONLINE.RO, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
 5.4. Renunțarea la primirea newsletter-e-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.
 5.5. STICKEREONLINE.RO își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletter-e și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter-e și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea STICKEREONLINE.RO, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
 5.6. STICKEREONLINE.RO nu va include în newsletter-e și/sau alerte transmise Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț.

6. Politica de confidențialitate

 6.1. S.C. STICKEREONLINE.RO S.R.L. este înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 30400. STICKEREONLINE.RO colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP și serie/ număr act de identitate), pe paginile Site-ului, numai cu acordul voluntar al Clientului, în următoarele scopuri:
  • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
  • rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la produsele achiziționate de către acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
  • trimiterea de newsletter-e și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
  • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
  • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
  • scopuri statistice.

 Prin crearea Contului, fiecare Client și-a exprimat consimțământul ca STICKEREONLINE.RO să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Oricare Client are dreptul de a obține de la STICKEREONLINE.RO, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
  a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
  b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
  d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), daca aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 Oricare Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către STICKEREONLINE.RO a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Oricare Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către STICKEREONLINE.RO a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
 6.2. STICKEREONLINE.RO poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browser-ul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către STICKEREONLINE.RO pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea STICKEREONLINE.RO și/sau al eventualilor terți cu care STICKEREONLINE.RO are contracte de parteneriat în acel moment.
 6.3. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocând-u-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu art. 2.8.
 6.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, Clientul se va adresa STICKEREONLINE.RO, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea data.
 6.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.
 6.6. În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul unei societătii comerciale agreate de STICKEREONLINE.RO. 
 6.7. STICKEREONLINE.RO nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.
 6.8. Politica de confidențialitate STICKEREONLINE.RO se refera doar la datele furnizate voluntar de către Client exclusiv pe site. STICKEREONLINE.RO nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.
 6.9. STICKEREONLINE.RO se obligă ca datele colectate ale Clientului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.
 6.10. Excepție de la prevederile art. 6.9 va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.
 6.11. Procesatorul de carduri bancare agreat de către STICKEREONLINE.RO, are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul în care aceasta există.
 6.12. STICKEREONLINE.RO garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.
 6.13. STICKEREONLINE.RO nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.

7. Politica de vânzare online

 7.1. Accesul la serviciu
  7.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Client care poseda sau îsi creează un Cont.
  7.1.2. STICKEREONLINE.RO îsi rezerva dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu și de a șterge Contul acestuia în cazul în care consideră că, în baza comportamentului avut de către Client, accesul și existența Contului Clientului, ar putea prejudicia în vreun fel STICKEREONLINE.RO. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.
  7.1.3. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont intre mai mulți Clienți.
  7.1.4. În situația în care se descoperă accese partajate de mai mulți Clienți, STICKEREONLINE.RO își rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Serviciu.
 7.2. Produse
  7.2.1. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.
  7.2.2. STICKEREONLINE.RO nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factura. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Client. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Clientului nefiind transferată în conturile STICKEREONLINE.RO. 
  7.2.3. În cazul plaților online STICKEREONLINE.RO nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de moneda facturii. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai clientul.
  7.2.4. Toate informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracteristici, prețuri sau alte servicii disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte site-uri, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea STICKEREONLINE.RO, acestea fiind cu titlu de prezentare. STICKEREONLINE.RO poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.
  7.2.5. În imaginile produselor și/sau serviciilor STICKEREONLINE.RO îsi rezerva dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii, etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. 
 7.3. Comanda online
  7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse, comercializate la un moment dat, exclusiv pe site.
  7.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.
  7.3.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că STICKEREONLINE.RO are dreptul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de STICKEREONLINE.RO (telefonic sau email), pentru confirmarea personală a comenzii. În cazul în care comanda nu este confirmată în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare, aceasta este anulată automat de sistem. Clienții acceptă că STICKEREONLINE.RO nu poate fi forțat să livreze o comandă care nu a fost confirmată în condițiile de mai sus.
  7.3.4. STICKEREONLINE.RO va denunța unilateral și va anula automat comanda efectuată de către Client, chiar și fără notificare prealabilă adresată Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
   7.3.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
   7.3.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de STICKEREONLINE.RO, în cazul plătii online;
   7.3.4.3. datele furnizate de către Client privind livrarea (adresa, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte;
   7.3.4.4. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea STICKEREONLINE.RO și/sau partenerilor acestuia;
   7.3.4.5. realizarea a mai mult de doua livrări consecutive, eșuate;
   7.3.4.6. pentru alte motive obiective.
  7.3.5. În cazul în care Clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către STICKEREONLINE.RO în maxim 30 de zile de la data la care STICKEREONLINE.RO a luat la cunoștință de acest fapt.
  7.3.6. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comanda efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, STICKEREONLINE.RO va informa clientul asupra acestui fapt și va dispune rambursarea sumelor achitate în maxim 10 zile de când STICKEREONLINE.RO a luat cunoștință de acest fapt.
  7.3.7. O comanda plasată nu poate fi modificată. Daca clientul dorește o modificare (includerea sau renunțarea la produse) acesta va anula comanda care nu corespunde cu dorințele sale și va face o nouă comandă în sistem.
  7.3.8. Detaliile de livrare a produselor, incluzând dar nelimitând-u-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea STICKEREONLINE.RO, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciata în orice mod de pe urma încălcării acestora.
  7.3.9. În cazul în care un Client îsi modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, îsi păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luând-u-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.
 7.4. Comanda telefonică
  7.4.1. Clientul nu poate efectua comenzi telefonice, putând fi doar asistat telefonic în vederea finalizării comenzii.

 7.5. Contract și finalizare
  7.5.1. STICKEREONLINE.RO va transmite către Client toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.
  7.5.2. STICKEREONLINE.RO va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa.
  7.5.3. Contractul, la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea STICKEREONLINE.RO, devine Contract onorat.

 7.6. Transport și costuri
  7.6.1. Livrarea către Client se efectuează într-un tub confecționat din carton rezistent, pentru a se evita distrugerea produselor pe durata transportului.
 Tubul va fi lipit cu o bandă adezivă personalizată cu sigla unității și, totodată, va conține instrucțiunile de aplicare și racleta personalizată necesară în procesul de aplicare a autocolantului.
 Clienții, la primirea coletului, vor verifica integritatea benzii adezive personalizate cu sigla unității și îl pot refuza dacă aceasta este dezlipită, ruptă, tăiată sau tubul este relipit cu o altă bandă adezivă nepersonalizată. Orice reclamații ulterioare privitoare la acest aspect nu vor fi luate în considerare.
Transportul si plata produselor achizitionate de pe site-ul nostru, este efectuată prin următoarele modalităti: în sistem ramburs (plata la livrare) sau prin ordin de plată, astfel:

- FAN Courier Express SRL – 25 lei/colet (dacă livrarea se efectuează în locațiile agreate de FAN Courier disponibile aici)

sau
- Compania Natională Poșta Română – 15 lei/colet (pentru restul locațiilor din România). 

Excepțiie fac comenzile mai mari de 200 de lei (după aplicarea reducerilor), caz în care livrarea este gratuită prin orice formă de transport.

  7.6.2. Livrările se vor efectua, în funcție de modalitatea de transport aleasă, de complexitatea modelului și de alți factori externi, într-un interval de timp ce variază între 3 și 10 zile lucrătoare. În cazul în care produsul va fi livrat cu depăsirea termenului susmenționat, STICKEREONLINE.RO va informa Clientul prin E-mail, în termen de 10 de zile de la comandă cu aplicarea prevederilor art. 7.7.3, caz în care, Clientul poate renunța în scris la comandă, iar în eventualitatea în care plata a fost efectuată prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile de la data renunțării.

 7.7. Calitate și garanții
  7.7.1. Fiecare produs comercializat de STICKEREONLINE.RO beneficiază de termenul de garanție conform legislației romanești în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun Client nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționată. Garanția produselor oferită de către STICKEREONLINE.RO este cea oferită de către producătorii materialelor folosite în procesul de producție de către STICKEREONLINE.RO.
 Fiecare produs comercializat de STICKEREONLINE.RO beneficiază de o garanție de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003.
 În conformitate cu art. 11 din Legea 449/2003 fiecare Client poate solicita în cazul lipsei conformității, înlocuirea produsului sau returnarea contravalorii acestuia.
  7.7.2. În cazul în care STICKEREONLINE.RO nu poate executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, va informa Clientul despre această indisponibilitate, la data la care STICKEREONLINE.RO ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care produsul a fost deja plătit de către Client, sumele vărsate ca plată vor fi rambursate de către STICKEREONLINE.RO în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.
  7.7.3. În eventualitatea depășirii termenului de livrare indicat la art. 7.6.2, STICKEREONLINE.RO va informa Clientul prin E-mail și/sau telefon și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăsi termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii. Clientul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către STICKEREONLINE.RO a unui răspuns din partea Clientului sau imposibilitatea contactării Clientului la datele de contact indicate în termenul precizat se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul îsi exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anulare a comenzii, daca produsul a fost deja plătit de acesta, STICKEREONLINE.RO va înapoia sumele plătite conform art. 7.6.2.

 7.8. Returnarea produselor
  7.8.1. Clientul STICKEREONLINE.RO poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, în următoarele situații: 
   7.8.1.1. Coletele prezintă deteriorări severe;
   7.8.1.2. Produsele au fost livrate / facturate greșit; 
   7.8.1.3. Produsele prezintă defecte de fabricație;
   7.8.1.4 Produsele au specificații eronat comandate de către Client;
   7.8.1.5."Consumatorul are dreptul să-i notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului." De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OG 130/2000, Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Clientului.
  7.8.2. Clientul se obligă să notifice STICKEREONLINE.RO, intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/telefon/etc) în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea produselor și/sau serviciilor.
  7.8.3. Clientului care a notificat STICKEREONLINE.RO conform art. 7.8.2, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maxim 10 zile lucrătoare, în caz contrar, STICKEREONLINE.RO, considerând cererea nefondată/invalidă, poate refuza returul.
  7.8.4. Clientul STICKEREONLINE.RO nu va putea să returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații:
   7.8.4.1. În cazul înlocuirii produsului achiziționat cu un alt produs având alte specificații sau de un tip diferit, excepție făcând situația prevăzută la art. 7.8.1.4.
   7.8.4.2. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevăzute în art. 7.8.1 are data de expediere a notificării intenției de returnare care depășește perioada de 10 zile lucrătoare prevăzute conform art. 7.8.2, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.
   7.8.4.3. În cazul în care se returnează un produs având ca motivație una dintre situațiile prevăzute în art. 7.8.1, iar produsul returnat nu este în aceeasi stare în care a fost livrat (în ambalajul original, nedezlipit de pe hârtia suport și/sau hârtia de transfer și cu toate documentele originale care l-au însoțit).
  7.8.5. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului. Returnarea se face numai în conturi indicate de Client. Nu se fac returnări în numerar sau ramburs.
  7.8.6. În cazul în care Clientul care a returnat un produs în conformitate cu prevederile art. 7.8.1.3, iar STICKEREONLINE.RO nu dispune de un produs corespunzător pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului în conformitate cu 7.8.5.
  7.8.7. Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitând-u-se la transportul produselor, achitate de către client, nu se rambursează.
  7.8.8. În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către client excepție făcând situațiile prezentate la punctele 7.8.1.1; 7.8.1.2; 7.8.1.3 precum și în cazul lipsei conformității conform 7.8.1.4, situație în care STICKEREONLINE.RO va suporta contravaloarea transportului. De asemenea, în cazul, livrării unui/unor produs(e) necomandat(e), conform cap. 7.3., cheltuielile de returnare sunt în sarcina STICKEREONLINE.RO.

8. Frauda

 8.1. STICKEREONLINE.RO nu solicita Clientilor sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc.) informatii referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
 8.2. Clientul îsi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
 8.3. STICKEREONLINE.RO declină orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele STICKEREONLINE.RO.
 8.4. Clientul va informa STICKEREONLINE.RO asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
 8.5. STICKEREONLINE.RO nu promovează SPAM-ul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.
 8.6. Comunicările realizate de către STICKEREONLINE.RO prin mijloace electronice de comunicare la distanță (de ex. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
 8.7. Următoarele scopuri, atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/Conținutul și/sau STICKEREONLINE.RO. STICKEREONLINE.RO îsi rezerva dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
  8.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metodă.
  8.7.2. de a altera sau de a modifica continutul Site-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către STICKEREONLINE.RO către Client.
  8.7.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.
  8.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către STICKEREONLINE.RO către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

9. Limitare de responsabilitate

 9.1.STICKEREONLINE.RO nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.
 9.2. În cazul în care un Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către STICKEREONLINE.RO violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii STICKEREONLINE.RO, conform detaliilor de contact, astfel încât STICKEREONLINE.RO să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.
 9.3. STICKEREONLINE.RO nu garantează clientului accesul la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urma prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site.
 9.4. STICKEREONLINE.RO nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.
 9.5. STICKEREONLINE.RO este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al STICKEREONLINE.RO, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Clientului și/sau oricărui tert implicat în acest transfer de Conținut.
 9.6. STICKEREONLINE.RO nu oferă niciun fel de garanșii directe sau indirecte că:
  9.6.1. serviciul va fi potrivit cerințelor clientului
  9.6.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
  9.6.3. produsele/serviciile obținute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului
 9.7. În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitând-u-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client și oricare dintre cei care îsi fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

10. Forța majoră și cazul fortuit

 10.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
 10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice masuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
 10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârsit.
 10.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
 10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 10.3.

11. Litigii

 11.1. Prin folosirea Serviciului de către Client, acesta se declară de acord cel putin cu prevederile "Termeni și condiții".
 11.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Client și STICKEREONLINE.RO se va rezolva pe cale amiabila.
 11.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Client și STICKEREONLINE.RO sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Daca aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul STICKEREONLINE.RO, în conformitate cu legile române în vigoare.
 11.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
 11.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română în vigoare.

12. Dispoziții finale

 12.1. STICKEREONLINE.RO îsi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabila a Clientului.
 12.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, STICKEREONLINE.RO nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
 12.3. STICKEREONLINE.RO îsi rezervă dreptul de a introduce banner-e publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

13. Feedback

 13.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu STICKEREONLINE.RO, va rugam să ne contactați la numărul de telefon 0785-COLANT (265.268), de Luni pana Vineri, program 08:00-20:00, sau prin email la petitii@stickereonline.ro.
 13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.stickereonline.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea STICKEREONLINE.RO.