You cannot place a new order from your country. Undefined

RETURNAREA PRODUSELOR

     Clientul stickereonline.ro poate returna produsele achizitionate prin intermediul unui Contract la distanță, în următoarele situatii:
           • Coletele prezinta deteriorări severe
           • Produsele au fost livrate / facturate gresit
           • Produsele prezintă defecte de fabricatie
           • Produsele au specificatii eronat comandate de către Client;
          • "Consumatorul are dreptul să-i notifice în scris comerciantului că renuntă la cumpărare, fără penalităti și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului." De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OG 130/2000, Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distantă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii produsului/produselor, fără penalităti și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Clientului.
     Clientul se obligă să notifice stickereonline.ro, intentia sa de a returna produsele achizitionate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/ telefon/ etc...) în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea produselor și/sau serviciilor.
    Clientului care a notificat stickereonline.ro, ii revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maxim 10 zile lucrătoare, în caz contrar, stickereonline.ro considerând cererea nefondată/invalidă și poate refuza returul.
     Clientul stickereonline.ro nu va putea să returneze produsele achizitionate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situatii:
        - În cazul înlocuirii produsului achizitionat cu un alt produs având alte specificatii sau de un tip diferit, exceptie fiind situatia când produsele au specificatii eronat comandate de către Client;
        - În cazul în care cererea de returnare, pentru oricare din situatiile prevăzute mai sus, are data de expediere a notificării intentiei de returnare care depășește perioada de 10 zile lucrătoare, calculată din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.
         - În cazul în care se returnează un produs, pentru oricare din situatiile prevăzute mai sus, iar produsul returnat nu este în aceeasi stare în care a fost livrat (în ambalajul original, nedezlipit de pe hârtia suport și/sau hârtia de transfer și cu toate documentele care l-au însotit).
     În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului. Returnarea se face numai în conturi indicate de Client. Nu se fac returnări în numerar sau ramburs.
    În cazul în care Clientul care a returnat un produs care prezenta defecte de fabricatie, iar stickereonline.ro nu dispune de un produs corespunzător pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului în conditiile precizate mai sus.
   Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitând-u-se la transportul produselor, achitate de către client, nu se rambursează.
     În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către client exceptie făcând situatiile în care:
         - Coletele prezinta deteriorări severe
         - Produsele au fost livrate / facturate gresit
         - Produsele prezintă defecte de fabricatie
         - Produsele au specificatii eronat comandate de către Client,
situatie în care stickereonline.ro va suporta contravaloarea transportului.
  De asemenea, în cazul, livrării unui/unor produs(e) necomandat(e) de către Client, cheltuielile de returnare sunt în sarcina stickereonline.ro